Hagyomány és megújulás a közösségi művelődésben Tatabányán

Hagyomány és megújulás a közösségi művelődésben Tatabányán

 1. 09. 04.

Bencsik János országgyűlési képviselő és Schmidt Csaba Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere a mai napon sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy közel egyéves előkészítő munka eredményeként a Hagyomány és megújulás a közösségi művelődésben Tatabányán címmel – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében – beadott pályázattal Tatabánya közösségei 750.000.000 Forintos támogatást nyertek.

Bencsik János a mögöttes szakmai munkát méltatva mondta el, hogy ez az összeg amellett, hogy kiegészíti a város költségvetésének közművelődési és közösségi tereire fordított részét, lényegében erősíti és színesíti a közösségi összetartozást Tatabányán.

Schmidt Csaba kiemelte, hogy ez a pályázat abban tér el minden más pályázattól, hogy a helyi közösségek igényeire épít, közös döntésekkel visz közelebb a kompromisszumos úthoz, s a lehető legszerencsésebben egészíti ki a városi beruházásokat. Emlékeztetett arra is, hogy minden vállalást maradéktalanul teljesíteni kell, figyelemmel arra, hogy a megkezdett folyamatok, szolgáltatások, közösségi terek a 2020 utáni időszakban is fenntarthatóak legyenek.

Sámuel Botond az Agora Nonprofit Kft. ügyvezetője és Salamon Hugó A Vértes Agorája szakmai igazgatója foglalta össze a pályázat mibenlétét és ismertette annak fő célkitűzéseit.

Elmondták, hogy a forrásnagyságrend tekintetében Tatabánya az ország első öt városa között van, ami annak tudható be, hogy az előkészítő munka nagyívű és részletekbe menő volt: 150 közvetlenül közreműködő személy és szervezet vett részt benne, s adta hozzá tudását, tapasztalatát és gondolatait. Ezen felül közel 1000 tatabányai polgár közvetve – kérdőív útján – formálhatott véleményt.

Salamon Hugó ismertette, hogy öt városrészi művelődési ház korszerűsítését és közösségi tereinek megújulását teszi lehetővé a pályázat. Az elnyert összeg egyharmadát kell erre fordítani:

 • KPVDSZ Művelődési Ház (Újváros)
 • József Attila Művelődési Ház (Alsógalla)
 • Széchenyi István Művelődési Ház (Felsőgalla)
 • Puskin Művelődési Ház (Bánhida)
 • Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon (Kertváros)

További 170 millió Forintot a közösségi programokhoz szükséges tárgyi eszközökre, s mintegy 200 millió Forintot a Tatabánya közösségei által megálmodott programok megvalósítására lehet majd felhasználni.
Szakmai célterületként Salamon Hugó az alábbiakat jelölte meg:

 • Kulturális-művészeti és közösségfejlesztő folyamatok katalizálása
 • Nemzetiségi hagyományok továbbvitele
 • A digitális társadalom elvárásaihoz való felzárkózás/felzárkóztatás
 • Képzés, tehetséggondozás, különös tekintettel az Y és Z generációra, az „élethosszig tartó tanulás” jegyében
 • Rekreáció, egészséges életmód és a szabadidő hasznos eltöltése
 • Környezetápolás, környezetfejlesztés
 • Eszközbeszerzés

A közös munka végső célkitűzése az, hogy a helyi közösségek aktív részvételével, tudatosságának fokozásával új lendületet kapjon a helyi közösségi-kulturális közélet.

A sikeres pályázati eredményt követően – a támogatott projekt megvalósítására szerveződő – konzorciumi megállapodás aláírására is sor került ezen a napon A Vértes Agorájában.

Az Agora Nonprofit Kft., mint a Tatabányai Helyi Közösség képviselője Magyarországról egyedüliként a Nemzetgazdasági Minisztérium ajánlásával meghívást kapott az Európai Bizottság által szervezett Régiók és Városok Európai Hete című, októberben Brüsszelben megrendezésre kerülő workshopra, hogy bemutassa a tervezési folyamat eredményeit és a Tatabányai Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia fő területeit.

 

20170904_01

 

20170904_40

Tovább a Tatabányai Helyi Közösség weboldalára.