Megalakult az Agora Fórum – Kerekasztal

Megalakult az Agora Fórum – Kerekasztal

Tatabánya számára jelentős és fontos esemény valósult meg szeptember 8-án, A Vértes Agorájában: megalakult a város kulturális, közművelődési és közösségi szervezeteit tömörítő Agora Fórum – Kerekasztal, amelynek missziója Tatabánya kulturális értékeinek örökítése és gyarapítása.

2013 óta az Agora Nonprofit Kft. alapvető feladatai közé tartozik a – Tatabánya és térsége közművelődési, közösségi és kulturális intézményeit tömörítő – Agora Fórum működtetése. Az ún. HACS pályázat adta lehetőséget és támogatást felhasználva ezt most tovább bővítettük, így jött létre – közel 40 Tatabányán működő szervezettel – az Agora Fórum – Kerekasztal.

A kerekasztal első akciójának célja az új – városi szintű, összehangolt – közművelődési-közösségi, kultúraközvetítő irányok megfogalmazása.  Ennek alapjául a kultúrafogyasztási szokásokat és azok változásait térképezzük fel Tatabányán, figyelembe véve a Covid-19 világjárvány okozta hatásokat.

Az eseményt Sámuel Botond, az Agora Nonprofit Kft. ügyvezetője nyitotta meg, aki említést tett arról, hogy az elmúlt 10 évben is nagy változások mentek végbe a kultúrafogyasztás és a közösségi aktivitások területén, s nekünk, kultúraközvetítő szervezeteknek az a feladatunk, hogy ezekre reagáljunk, sőt elébe menjünk.

Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere – aki végig részt vett a programon, s az egyes munkacsoportokat aktívan segítette – elsőként azt említette meg, hogy a közművelődés és a közösségalkotás kapcsán a kulcsszó az újratervezés. S ezt a jelenlegi helyzet felmérésével kell kezdeni, amelyben a megjelent szakemberek – tudásukkal és tapasztalatukkal – értékes segítséget tudnak nyújtani. A városvezető azt is elmondta, hogy ez a mostani kezdeményezés az eredetileg megfogalmazott célokon is túlmutathat, s az együttgondolkodás mindenkori fóruma lehet, ahol az összeadódott tudás végső soron az embereket, Tatabánya és környéke polgárait szolgálja.

Salamon Hugó, A Vértes Agorája szakmai igazgatója ismertette a teljes program – s benne az alakuló-előkészítő workshop – célját: a stratégiai pillérek megfogalmazása, megalapozása Tatabánya közművelődési, közösségi, kulturális életére vonatkozóan. Ezen túlmenően átfogó képet adott a fórum és a stratégialkotás előzményeiről, megemlítve a legfontosabb mérföldköveket is.

Az újonnan alakult kerekasztal kapcsán említést tett arról is, hogy az Agorában a tervezettség, a projektkultúra, s a konzekvens megvalósítás mellett keressük mindig az új irányokat, s a változásoknak nem elszenvedői, hanem kezdeményezői vagyunk. Tesszük ezt úgy, hogy keressük a partnerség lehetőségét, nyitottan és toleránsan viszonyulva másokhoz, s nem utolsó sorban: viszonossági alapon támaszkodunk partnereink erősségeire. Az alakuló Agora Fórum – Kerekasztal résztvevőit is erre biztatta.

Az alakuló-tervező workshopon – három hívókérdés mentén – az egyes munkacsoportok meghatározták (Tatabányára vonatkozóan) a kultúrafogyasztási szokásokat, változásokat és igényeket felmérő kérdőív tartalmát.

A következő lépés ezek összegzése, s a kérdőív végső formába öntése, majd a felmérés elkészítése. November 10-én kerül sor az adat- és helyzetelemző, december 8-án pedig a záró-szintetizáló workshopra.

A program a formális elköteleződéssel, az Agora Fórum – Kerekasztal küldetésnyilatkozatának aláírásával kezdődött.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Alulírottak, az Agora Fórum Kerekasztal 2021. szeptember 8-án megtartott alapító összejövetelének tagjaiként kinyilvánítjuk szándékunkat és elkötelezettségünket a szövetség munkájában való részvételre és aktív közreműködésre.
Alapvető küldetésünk, hogy sajátos eszközeinkkel hozzájáruljunk Tatabánya polgárainak életminőségéhez, mindenkori kulturális és közösségi igényeik szolgálatához.
Szövetségünk célja, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat és javaslatainkat annak érdekében, hogy olyan kulturális-közösségi szolgáltatásokat, aktivitásokat nyújtsunk, amelyeket Tatabánya lakói nyitottan és örömmel fogadnak és látogatnak.
A koronavírus világjárvány árnyékként vetült Tatabánya pezsgő kulturális-közösségi életére is. Ez a megtorpanás változtatásokra, új módszerek és tartalmak kidolgozására, az együttműködésünk és közös gondolkodásunk szükségességének megerősítésére ösztönöz bennünket.

Hiszünk a kultúra, a közösségi aktivitások teremtő erejében.

Mindenkori missziónk Tatabánya kulturális hagyományainak örökítése és gyarapítása. Szövetségünk a fentiek támogatása érdekében köttetett.

Agora Fórum Kerekasztal tagjai