Lezárult a tatabányai kultúrafogyasztási szokásokat és igényeket vizsgáló felmérés

Lezárult a tatabányai kultúrafogyasztási szokásokat és igényeket vizsgáló felmérés

Lezárult a tatabányai kultúrafogyasztási szokásokat és igényeket vizsgáló felmérés, az Agora Fórum – Kerekasztal záró-szintetizáló workshopján a kerekasztal tagjai megfogalmazták és bemutatták a felmérés eredményeire alapozott jövőbeli elképzeléseiket, a stratégiai és működési irányaikat érintő változásokat, változtatásokat.

Felmérés készült Tatabányán a kultúrafogyasztási szokásokról és igényekről. Az ennek alapját képező kérdőívet – amely a közösségi aktivitásokra és az azokban való részvételi hajlandóságra is kitért – kicsivel több mint ezren töltötték ki (nem reprezentatív minta). Már a kezdeményezés is partnerségen alapuló közösségi összefogás eredménye: A Vértes Agorája közel 40 Tatabányán működő közösségi-, kulturális- és civil szervezettel közösen létrehozta az Agora Fórum – Kerekasztalt, amely elsőként a város kulturális élete dinamizálásához elengedhetetlen adatgyűjtésbe kezdett, s valósította meg ezt a felmérést.

A Kerekasztal missziója Tatabánya kulturális értékeinek örökítése és gyarapítása. A küldetés maradéktalan véghezvitelét stabil alapokra kell helyezni, s ez most Tatabányán megtörtént:
a szervezetek elköteleződése, s a jelenkori – adatokkal alátámasztható – igények ismerete fontos és szükséges muníció ahhoz, hogy a város közösségi-kulturális életére hathatós befolyással legyenek azok, akiket mindennapi munkájuk is erre predesztinál.

A Kerekasztal és a felmérés létrejöttét a TOP-7.1.1-16-H-037-5 számú Közösségi és kulturális események többszempontú összehangolásának tervezése című helyi felhívásra született TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02142 azonosító számú Agora Fórum – Kerekasztal elnevezésű HACS pályázat finanszírozta.

Előzmények
Az Agora Nonprofit Kft., s benne A Vértes Agorája – mint Tatabánya és térsége meghatározó közösségi-kulturális intézménye – alapvető feladatainak egyike a városban és térségében hasonló területen működő szervezetekkel közösen létrehozott – Agora Fórum koordinálása, működtetése. 

Az Agora ezt a feladatot partneri szemlélettel, proaktív magatartással, s azzal az igénnyel látja el, hogy a fórum a közös gondolkodás, az előremutató – eredményre fordítható – akciók színtere legyen. Teszi mindezt úgy, hogy szem előtt tartja mind partnerei, mind az általuk elérni kívánt célcsoportok globális és egyedi igényeit. 

A 2013 óta működő Agora Fórumot a fent nevezett pályázatnak köszönhetően lehetett kibővíteni, s új tagokkal gyarapítani. Így összesen harmincöt Tatabányán működő közművelődési, közösségi és kulturális szervezet létesíthetett partneri viszonyt, illetve erősíthette meg azt, egy közös cél érdekében.

Az Agora Fórum – Kerekasztal célja
Az Agora a tervezettség, a projektkultúra, s a konzekvens megvalósítás mellett mindig keresi az új irányokat, a változásnak nem elszenvedője, hanem kezdeményezője. Mindezt a partnerség lehetőségeinek keresése, a nyitott és toleráns viszonyulás igényével teszi, viszonossági alapon partnerei erősségeire támaszkodva. Ez a muníció predesztinálta arra, hogy kultúraközvetítői misszióját maradéktalanul betöltve élére álljon egy olyan kezdeményezésnek, amellyel a Tatabányán elérhető kultúra és a közösségi aktivitások minőségére – partnereivel szorosan együttműködve – az itt élők igényeinek megfelelő befolyást gyakoroljon, dinamizálja a város kulturális életet, hozzájárulva a jobb életminőséghez, s elősegítve a helyben maradást.

Ez a kezdeményezés a COVID-19 világjárvány okozta helyzetben – a kultúrafogyasztási szokások kényszerű változásai közepette – még inkább aktuális. A megváltozott igényekre gyorsan és hathatósan reagálni csak pontos, jelenkori adatok birtokában lehet.

Az Agora Fórum – Kerekasztal létrejötte
Az ennek jegyében írt, fent említett pályázat, – amely Tatabánya kultúrafogyasztási szokásainak és igényeinek felmérésére létrejött, három alkalomból álló workshop sorozat megvalósításáról szólt – támogatásra érdemesnek tartatott, s kihirdetésével egyidejűleg megkezdődött a szervezőmunka.

A három – egymásra épülő – workshop:

  1. Programindító-tervező workshop

Létrejött az Agora Fórum – Kerekasztal, amelyen megtörtént a formális elköteleződés. A 35 szervezet képviselői aláírták a küldetésnyilatkozatot. Ezt követően kezdődött a kultúrafogyasztási szokásokat és igényeket felmérő kérdőív elvi és tartalmi területeit alapvetően meghatározó munka, a közös gondolkodás, illetve a szervezetek egyedi igényeinek megfogalmazása.

A workshopot követően létrejött a kérdőívet végső formába öntő ún. szövegező team. Az első nyers változatot megkapták, s véleményezték a szervezetek képviselői. Ezek figyelembevételével született meg a végleges változat, amely október 1-jén vált publikussá, először elektronikus formában. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a papíralapú kérdőívek sokszorosítása és a célközönséghez való eljuttatása.

  1. Adat- és helyzetelemző workshop

Az egyhónapos adatfelvétel lezárulta után megkezdődött a gyorselemzés, s a legfontosabb – következtetésekre alkalmas – grafikonokat tartalmazó kiadvány összeállítása. A második workshopon ezt ismerhették meg a résztvevők, s az előre rögzített hívókérdések mentén fogalmazhatták meg saját következtetéseiket.

  1. Záró-szintetizáló workshop, sajtótájékoztató

A kerekasztal szervezetei rövid, 5-10 perces prezentációt tartottak, amelyben bemutatták a felmérés eredményeire alapozott jövőbeli elképzeléseiket, a stratégiai és működési irányaikat érintő változásokat, változtatásokat.

A projektnek köszönhetően a közművelődés, a közösségi élet, a kultúraközvetítés területén tevékenykedő tatabányai szakemberek kezébe olyan adatok és információk kerülnek, amelyek segítségével – közösen és külön-külön megfogalmazott – újszerű és dinamikus stratégia kialakítására nyílik lehetőségük, amelynek végső kezdeményezettje a város, azaz Tatabánya lakossága. 

Az Agora Fórum – Kerekasztal tagjai

Tatabánya MJV Önkormányzata
Agora Nonprofit Kft. és szervezetei
Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért
Alsógallai Baráti Egyesület
Bánhidai Baráti Kör
Bánhidai Fúvósok Zenekar
Bányász Mazsorett Csoport
Bárdos Lajos Vegyeskórus
Béla király körtéri Közösségi Ház
Dallam Alapítvány
Felsőgallai Baráti Kör Egyesület
Forgórózsa Népművészeti Központ
Jászai Mari Színház Népház
József Attila Megyei és Városi Könyvtár
KPVDSZ Művelődési Ház
Majki Népfőiskolai Társaság
Mértékadó Nők Társasága
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete
Múltunk és Jövőnk Egyesület
Német Nemzetiségi Senior Tánccsoport
Nemzeti Művelődési Intézet
Népház Show Formáció Tánc Egyesület
Peron Music Alapítvány
Roxxy Music Café
Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára
Tatabánya Oktatási Kulturális Bizottság
Tatabánya Város Szimfonikus Zenekara
Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség
Tatabányai Diákönkormányzat
Tatabányai Klímaköri Közhasznú Egyesület
Tatabányai Múzeum
Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány
Vasaltutak Tatabánya
Vulkán Tömegsport Egyesülete