Miként a test, úgy az elme és a lélek erőnléte is odafigyelést igényel

Miként a test, úgy az elme és a lélek erőnléte is odafigyelést igényel

A lélektani ismeretterjesztés és a mentális egészségvédelem egyik nagykövete, dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus minden évben más-más témában tart előadást Tatabányán. Ezek közös jellemzője a felkészültség, az egyént szorosan érintő aktuális társadalmi jelenségekre való reflektálás, s nem utolsó sorban a saját életből és praxisból vett, a könnyebb azonosulást és a megértést segítő – vonatkozó – epizódok említése.

A Nyitott Akadémia előadója, több önálló kötet szerzője, és sok más, pszichológiai témájú könyv társszerzője – saját bevallása szerint – azt tűzte ki célul, hogy minél több embert segítsen a kudarcokat tanulásként megélni, az önismeretet megértéssé és elfogadássá formálni, s mindezt végső soron pozitív énképre, hovatovább önbecsülésre váltani.

A mostani előadás témája az ún. pozitív spirál volt, amit, ha a végletekig szeretnénk egyszerűsíteni, úgy írhatnánk le, mint annak a bizonyos pohárnak az esetét, amelyben az egységnyi víz mennyiségét – azaz a matematikai valóságot – a szubjektív nézőpont írja át: s eszerint lesz félig telve vagy félig üresen. A szakpszichológus természetesen ennél sokkal érzékletesebben – és a tőle megszokott, friss példákkal illusztrálva – világított rá arra, milyen sokat is számít a nézőpont, illetve a viszonyítás személyes alapja. S bár ezt a legtöbben tudjuk, egy-egy konkrét – s főleg: egyéni szinten nehéz – szituációban mégsem alkalmazzuk helyesen és/vagy hatékonyan. Mert ezt is gyakorolni kell: ahogy a test, úgy az elme és a lélek erőnléte is folyamatos odafigyelést, ha úgy tetszik, edzést igényel. Tatabányán erre nagy igény mutatkozik, amit mi sem bizonyít jobban, mint a Nyitott Akadémia állandó telt háza.