Lettországban az Agora munkatársa képviselte Magyarországot

Lettországban az Agora munkatársa képviselte Magyarországot

Az önkéntesség fontos társadalomszervező erővel bíró tevékenység, hiszen ez nem csupán egy ellenszolgáltatás nélkül elvégzett munka, hanem szemlélet: odafordulás ügyek, emberek, célok irányába. Egyfajta misszió. Az Agorában az önkéntességnek kialakult, mostanra évtizedes kultúrája van. Ahogy a nemzetközi szervezetekkel való együttműködési lehetőségek keresésének, ápolásának és a kezdeményezéseikben való aktív részvételnek is.

Ez utóbbiak közé sorolható az Európai Szolidaritási Testülettel kialakított partneri viszony.  Az – angol nevén – European Solidarity Corps a szervezetek és főként a fiatalok bevonásával olyan projekteket valósít meg, amelyek elősegítik a résztvevők társadalmi elkötelezettségét, és személyes fejlődésükre is hatással vannak. Az Agora részint figyelemmel kíséri ezeket a projekteket, részint közvetítői vagy tevékeny szerepet vállal bennük.

2022 októberében a testület a lettországi Jūrmalaban egyhetes – képzési és támogatási – tréninget valósított meg az önkéntes tevékenységben résztvevő szervezetek képviselői számára. Ennek célja a testület projektjeinek részletes megismertetése, a bevált gyakorlatok megosztása, a – személyes kontaktuson alapuló – partnerkapcsolatok erősítése, s nem utolsó sorban az elvekkel való azonosulás elmélyítése volt.

A Vértes Agoráját s – egyetlen magyar résztvevőként – az országot Bihary Petra, nemzetközi kapcsolattartó és közösségfejlesztő főmunkatárs képviselte. Mellette Franciaország, Belgium, Németország, Finnország, Görögország, Olaszország és a házigazda Lettország fiataljai – összesen 15 fő – vett részt az egyhetes programban.

Petra – aki maga is önkéntesből vált munkatárssá – elmondása szerint a jó hangulatú tréning erős csapatot kovácsolt, s értékes szakmai-emberi kapcsolatokat eredményezett.

Az egyhetes program hivatalos elnevezése: „European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps”