Cégtörténet

2009-ben Tatabánya önkormányzata sikerrel pályázott a „Tatabánya – a Vértes Agórája” című, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004 azonosítószámú, az „AGÓRA – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázaton.
A megítélt hozzájárulás összege 1.567.948.458 forint, az elszámolható összköltség 1.844.574.929 forint. A kivitelezésre irányuló szerződéskötés összege 1.447.177.328 forint. Új korszak vette kezdetét a volt Közművelődés Háza épületének felújítási és az új tartalom tervezési munkálatainak elindításával.

2011. december 16-án a megyeszékhely képviselő-testülete döntött a Közművelődés Háza Közhasznú Nonprofit Kft. és a Sport Létesítményeket Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. átalakulásáról. Ennek eredményeként a cégbíróság 2012. május 23-án bejegyezte az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft-t. Tatabánya képviselő-testülete 2012. május 24-én határozott arról is, hogy az új szervezetbe integrálja a város négy önkormányzati fenntartású művelődési házát.

2012. augusztus 31-től a bánhidai Puskin Művelődési Ház, a kertvárosi Bányász Művelődési Otthon, az alsógallai József Attila Művelődési Ház és a felsőgallai Széchenyi Művelődési Ház az Agora Nonprofit Kft. részeként végzi munkáját.

A város 2011-12-es döntései értelmében az Agora Nonprofit Kft. egy olyan komplex kultúra-, szabadidő-, és közösségszervező, sportlétesítményeket üzemeltető szervezetként működik, amelyben a sport, a kultúra és a vendéglátás egymást erősítő módon kiszolgálja a város és a térség lakóinak, cégeinek igényeit. Az új szervezet, az új név egy új, sikeres korszakot ígér a város közösségi életének szervezésében, menedzselésében.

Előzmények

A Közművelődés Háza 1985-ös alapítása óta a megyeszékhely egyik jelentős kulturális intézményeként mindig a figyelem középpontjában állt. Mértékadó, modern gondolkodású szakmai irányzata nem csak a megyében, de az országban, sőt a határon túl is ismertté tette.

1991. január 1-ig – megyei fenntartásban – módszertani-hálózati és fejlesztő központként működött. Ezek a funkciók a városi fenntartásba való kerülést követően részben megmaradtak, részben átalakultak. Városi intézményként
a kultúra közvetítése, a szabadidő szervezése, rekreáció és közösségszervező funkciók ellátása volt a legfontosabb feladata. A házban működött színjátszó-versmondó, néptánc, népzene csoport, amatőr képző- és iparművész kör és kórusmozgalom (KÓTA) is.

A Közművelődés Háza 1994-ben – Magyarországon elsőként – közhasznú társasággá alakult. A nehéz pénzügyi helyzet ellenére – pályázatoknak, szponzoroknak és nem utolsó sorban elhivatott kollégáknak köszönhetően – ebben az időszakban épült meg galériája, átépült az aula, elindult több program mellett a Tatabányai Társasági Estély, a Szentivánéji Karnevál és a munkanélküli fiatalok pályaorientációs programjának szervezése.

Ekkor indult útjára számtalan, ma is élő, népszerű kezdeményezés és program:

  • A Közösségi rádió (Radír Rádió),
  • A Tatabányai Hírmondó,
  • Az Itthon, városi hetilap,
  • A Víz, Zene, Virág Fesztivál elődje, a „Várudvari Játékok, avagy reneszánsz mulatság Zsigmond király emlékére” a tatai vár környékén.

A fenntartó, a működési feltételek és formák többször változtak az évek során.
Egy dolog változatlan maradt: a szakmai elhivatottság, a minőségre és az állandó megújulásra való törekvés.