A Vértes Agorája közösségi tereinek megújítása

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című helyi pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00830 azonosító számú, A Vértes Agorája közösségi tereinek megújítása című pályázatot A Vértes Agorájában (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) valósítjuk meg.

A projektnek köszönhetően a Vértes Agorája látogatói számára egy igényes, komfortos megjelenésű, megújult környezetet alakítunk ki. Az épület közlekedő tereinek bútorzata esztétikailag és minőségileg fejlesztésre kerül, az oktatótermek sérült, elhasználódott asztalai pótlása valósul meg, továbbá a színházterem kapacitásának növelése érdekében újabb ülőhelyek beszerzésére kerül sor, melynek köszönhetően bővül a kultúrafogyasztás lehetősége.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2021.04.01. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.12.31-e. A projekt elszámolható összköltsége 3.119.420 Ft, azaz hárommillió-száztizenkilencezer-négyszázhúsz forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.12.20)

Az első mérföldkő során a Vértes Agorája közösségforgalmi tereibe tervezett új fotelek beszerzése valósult meg. A megfelelő paraméterekkel rendelkező foteleket forgalmazó cégek felkutatását követően az árajánlatok bekérése következett. A nyertes árajánlat kiválasztása után a fotelek megrendelésre kerültek. A termékek leszállítása az egyeztetett határidőre megtörtént.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2022.02.28.)

A betervezett berendezési tárgyak (oktatótermi asztalok és tárgyalószékek) beszerzése és használatbavétele a várt eredménnyel járt. A Vértes Agorája közösségi tereinek megnövekedett igénybevétele és a támasztott elvárások gyarapodása is kiemelkedően szükségessé tette az állomány bővítését. Az új oktatótermi asztaloknak hála a több különböző foglalkozást is magába foglaló beltéri rendezvények egyre gyakoribb elosztási problémái elhárultak. A 30 db új tárgyalószék pedig lehetővé tette a korábban felújított és átalakított előszínpadi süllyedő berendezésnek köszönhetően megnövekedett nézőtér nagyobb létszámú közönségre történő berendezését.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2022.03.28.)

A projekt a pályázatban foglaltaknak megfelelően megvalósult és lezárult.