A Gerecse kapuja látogatóközpont eszközfejlesztése

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című helyi pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00829 azonosító számú, Gerecse Kapuja Látogatóközpont eszközfejlesztése című pályázatot a Gerecse Kapuja Látogatóközpontban (Tatabánya, 0165/4 hrsz) valósítjuk meg.

A Gerecse Kapuja Látogatóközpont az elmúlt időszakban sűrűn látogatott helyszínné vált, egyre több program kerül megszervezésre a Turul környezetében. A pályázat célja, hogy a központ funkcióit tovább szélesítsük, és olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, amelyek nem csak a Gerecse Kapuja rendezvényeit, hanem az Agora által szervezett többi eseményt is egyaránt segítsék. A kültéri székek emelik a jelenlegi programok színvonalát, komfortot biztosítanak a látogatók számára, valamint új lehetőségeket teremtenek a programkínálat bővítésére.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2021.06.30. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.12.28-a. A projekt elszámolható összköltsége 3.785.645 Ft, azaz hárommillió-hétszáznyolcvanötezer-hatszáznegyvenöt forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.12.16.)

A projektnek köszönhetően 270 darab műanyag szék került megvásárlásra, amelyek a Gerecse Kapuja Látogatóközpont programkínálatának színesítését szolgálják. Lehetőség nyílik arra, hogy kültéri előadások, rendezvények kerüljenek megszervezésre. Ennek pozitív eredménye, hogy a Turul-emlékmű és környezete körüli élet fellendül. A Látogatóközpont beltéri befogadóképessége növekedett. Összességében a pályázat eredménye a Gerecse Kapujának látogatottságának növekedése, az intézmény működési lehetőségeinek szélesítése. További eredményeként nem csak a már évek óta megrendezésre kerülő kulturális programokat segítik a mobilszékek, hanem új lehetőségeket biztosítanak az Agora más intézményi egységei rendezvényeinek támogatására.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.12.28.)

A projekt a pályázatban foglaltaknak megfelelően megvalósult és lezárult.