Művészbejáró

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében” című helyi pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02154 azonosító számú, Művészbejáró című pályázatot A Vértes Agorájában (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.), a Bányászati és Ipari Skanzenben (Tatabánya, Vágóhíd u. 1.), valamint műtermekben valósítjuk meg.

A Művészbejáró program rendhagyó formában tervezi a helytörténeti ismeretek feltárását és közvetítését. Tatabánya képzőművészeti életének elmúlt évtizedeit, a társadalmi környezet, a művészetpolitika változásainak helyi hatásait kívánja megismertetni a résztvevőkkel személyes életutakon és alkotásokon keresztül. A projekt rendhagyó művészettörténeti órák és műteremlátogatások kettőseire épül. A résztvevők minden alkalommal egy jelentős tatabányai művész életútjával, életművével ismerkedhetnek meg először, különös tekintettel a lokális szempontból fontos művelődéstörténeti összefüggésekre. Ezek után kerül sor az alkotóval való személyes találkozásra, amelynek során az érdeklődők több művészeti ággal, különböző művészi felfogásokkal, sokféle alkotási módszerrel találkozhatnak, miközben személyes narratívák mentén információkban gazdag, átfogó képet kapnak a város művészeti életéről, az elmúlt évtizedek kulturális folyamatairól.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2021.06.30. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.12.23-a. A projekt elszámolható összköltsége 834.000 Ft, azaz nyolcszázharmincnégyezer forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Szociális Alap biztosítja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.12.17.)

A Művészbejáró program rendhagyó formában valósította meg a helytörténeti ismeretek feltárását és közvetítését, a helyi identitás erősítését. Az élményprogram tatabányai fiatalok számára teremtett lehetőséget a település kulturális arculatát markánsan meghatározó művészközösség tagjaival való személyes találkozásra, életművük, alkotásaik megismerésére. A projekt tartalma a tervek szerint alakult, hat alkalommal került sor rendhagyó művészettörténeti órákra és műteremlátogatásokra. Az előkészítő órákat a témában jártas művészettörténész tartotta, a műteremlátogatások a művészek aktív részvételével valósultak meg. Az alkalmazott módszertan lehetővé tette, hogy a háttérismereteket nélkülöző résztvevők is kapcsolódhassanak az adott témához, a művészek alkotó közegébe való bepillantás pedig személyessé, élményszerűvé tette a programot.

Alkalomról-alkalomra változó számú résztvevővel, de összességében a kitűzött létszám elérésével valósult meg a program. A bevont művészek szóbeli visszajelzése egyértelműen pozitív volt, mindannyian a sorozat folytatására tettek javaslatot.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.12.23.)

A projekt a pályázatban foglaltaknak megfelelően megvalósult és lezárult.

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című helyi pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00820 azonosító számú, Eszközbeszerzés a Művészbejáró című programhoz című pályázatot A Vértes Agorájában (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) valósítjuk meg.

A pályázat olyan kiegészítőkkel felszerelt fényképezőgép beszerzését célozza meg, amely lehetővé teszi a szakmai program dokumentálását, az eredmények közzétételéhez szükséges színvonalas képi anyag elkészítését és hosszabb távon is kiszolgálják A Vértes Agorája hasonló típusú rendezvényeit.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2021.06.20. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.12.10-a. A projekt elszámolható összköltsége 250.200 Ft, azaz kétszázötvenezer-kétszáz forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.11.05.)

A projekt célja olyan eszközök beszerzése volt, amelyek lehetővé teszik a Művészbejáró című program dokumentálását, az eredmények közzétételéhez szükséges színvonalas képi anyag elkészítését, amelyek hosszabb távon is kiszolgálják A Vértes Agorája hasonló típusú rendezvényeit. Ennek megfelelően beszerzésre került egy fényképezőgép szett a kapcsolódó kiegészítőkkel (memóriakártya, hordtáska, vaku).

 Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.12.10.)

A projekt a pályázatban foglaltaknak megfelelően megvalósult és lezárult.