JÖVŐKÉP Műhely – Tréningsorozat közművelődési szakemberek részére

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be az „Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok Tatabánya város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az “Y” és “Z” generáció bevonására” című pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00674 azonosító számú, JÖVŐKÉP Műhely című pályázatot A Vértes Agorájában (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) és a Sport Hotel és Étteremben (Tatabánya, Szent Borbála út 11.) valósítjuk meg.

A támogatásnak köszönhetően használható és alkalmazható tudást adunk a közművelődési szakemberek kezébe, amely eredményesen hasznosítható a mindennapi munkafolyamatok koordinálásában, a különböző célcsoportokkal való együttműködésben, de különösen az „Y” és a „Z” generációkkal való kapcsolattartásban és a problémák megoldásában. A közművelődési szakemberek a képzésen tanultakat, a módszertani eszközöket és a jó gyakorlatokat képesek lesznek átültetni és kamatoztatni a helyi lakosokkal való kapcsolattartásban, együttműködésben.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2019.09.30. és fizikai befejezésének tervezett napja 2020.03.31-e. A projekt elszámolható összköltsége 2.250.000 Ft, azaz Kétmillió-kétszázötvenezer forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Szociális Alap biztosítja.

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00367 azonosító számú, JÖVŐKÉP Műhely – Eszközbeszerzés című pályázatot A Vértes Agorájában (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) valósítjuk meg.

A szakmai program részeként megrendezett tréningek audio-vizuális támogatásának köszönhetően az eszközök könnyen helyezhetőek üzembe és a diszkrét megjelenés mellett kiváló multimédiás és beszédhang érthetőséget, reprodukciót biztosítanak minden olyan elrendezésben, ami ezeken a találkozókon szükséges. A választott rendszer minden tekintetben megfelel a feltételeknek, a kisméretű, széles sávú hangsugárzók észrevétlenül helyezhetők el és kiváló lefedettséget biztosítanak már kis hangerőn is, így tökéletes kiegészítője a JÖVŐKÉP Műhelynek.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2019.09.30. és fizikai befejezésének tervezett napja 2020.01.31-e. A projekt elszámolható összköltsége 672.800 Ft, azaz Hatszázhetvenkétezer-nyolcszáz forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2022.02.28.)
A JÖVŐKÉP Műhely című ötalkalmas képzési sorozat során olyan tudást és szemléletet közvetítettünk a közművelődési szakembereknek, amely hatékonyan alkalmazható a mindennapi munkafolyamatok koordinálásában, a problémák azonosításában és megoldásukban. A képzési sorozathoz eszközök, anyagok beszerzésre kerültek.  A catering szolgáltatás ellátásához a szükséges árajánlatok begyűjtésre és elbírálásra kerültek.

Ebben az időszakban 2 képzési alkalom került megrendezésre. Az első az ”Innovatív módszerek a közösségek bevonásával” címet viselte, amelynek tematikája a drámapedagógiai eszközök használata a közösségfejlesztésben volt. A második alkalom a „Célcsoportok elérése a 21. században” címet viselte, ahol a közművelődési szakemberek a közösségi média helyes és hatékony használatával ismerkedhettek meg. Mindkét képzési napot az Ascon Consulting Kft. szakemberei bonyolították le.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2022.04.30.)
A JÖVŐKÉP Műhely címet viselő ötalkalmas képzési sorozat során olyan tudást és szemléletet közvetítettünk a közművelődési szakembereknek, amely hatékonyan alkalmazható a mindennapi munkafolyamatok koordinálásában, a problémák azonosításában és megoldásukban. A workshop sorozat további három különböző témát felvonultató képzéssel folytatódott.

A harmadik képzési nap a „Megújulás képessége” címet viselte, ahol a közművelődési szakemberek elsajátíthatták az életükben lévő stresszforrások kezelésére és toleranciatűrő képességük fejlesztésére irányuló módszereket. A negyedik képzés címe a „Kilépés a nyilvánosság elé” volt, ahol a résztvevők beszédtechnikájukat fejleszthették. A ”Gyakorlat teszi a mestert!” című záró programon a négy alkalmas tréning során tanultakat dolgozzuk fel a world café módszerével.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2022.05.31.)

A projekt a pályázatban foglaltaknak megfelelően megvalósult és lezárult.

ESZKÖZBESZERZÉS

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00367 azonosító számú, JÖVŐKÉP Műhely – Eszközbeszerzés című pályázatot A Vértes Agorájában (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) valósítjuk meg.

A szakmai program részeként megrendezett tréningek audio-vizuális támogatásának köszönhetően az eszközök könnyen helyezhetőek üzembe és a diszkrét megjelenés mellett kiváló multimédiás és beszédhang érthetőséget, reprodukciót biztosítanak minden olyan elrendezésben, ami ezeken a találkozókon szükséges. A választott rendszer minden tekintetben megfelel a feltételeknek, a kisméretű, széles sávú hangsugárzók észrevétlenül helyezhetők el és kiváló lefedettséget biztosítanak már kis hangerőn is, így tökéletes kiegészítője a JÖVŐKÉP Műhelynek.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2019.09.30. és fizikai befejezésének tervezett napja 2020.01.31-e. A projekt elszámolható összköltsége 672.800 Ft, azaz Hatszázhetvenkétezer-nyolcszáz forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2022.02.15.)
A Jövőkép Műhely című workshop-sorozat sikeres megvalósításához szükség volt a megfelelő formátumú és minőségű audiovizuális szemléltető, támogató eszközökre. A beszerzett rövid vetítési távolságú projektor, valamint multimédiás hangrendszer és kiegészítői a várt eredménnyel voltak integrálhatók a műhelymunkák során. A beszerzés közbeszerzés útján valósult meg. Az eszközök üzembehelyezése zökkenőmente volt, és a várt eredménnyel zárult.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2022.03.31.)
A projekt a pályázatban foglaltaknak megfelelően megvalósult és lezárult.