Kertvárosi Néphagyományőrző Napok

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a „Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében” című pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00644 azonosító számú, Kertvárosi Néphagyományőrző Napok című pályázatot a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban (Tatabánya, Hadsereg u. 98.) valósítjuk meg.

A támogatásnak köszönhetően olyan néphagyományőrző programsorozat valósul meg, mely felöleli a magyar népi kultúra számos műfaját (népzene, népdal, néptánc, népi kézművesség, népi próza, népmese), s teszi ezt igen változatos formai módokon, kihasználva a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon szakmai sajátosságait, kapcsolatrendszerét. A programsorozat egyaránt megszólítja a felnőtt és a gyermek célközönséget. Lehetőséget biztosít a kulturált szórakozásnak és az ismeretterjesztésnek egyaránt, erősítve a tatabányai helyi közösség hagyományőrző, kultúraápoló funkcióit.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2019.07.01. és fizikai befejezésének tervezett napja 2020.08.31-e. A projekt elszámolható összköltsége 2.542.054 Ft, azaz Kétmillió-ötszáznegyvenkétezer-ötvennégy forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Szociális Alap biztosítja.

 

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2020.07.31)

A Kertvárosi Néphagyományőrző Napok című projekt valamennyi programeleme a pályázatban megjelölt időszakban zajlott le, 2019. szeptember 7-21. között. Előzetes szakmai feladatként 2019 tavaszán meghirdettük a városrészi általános iskolások számára azt a rajzpályázatot, amelynek kiállítása a programsorozat egyik szakmai eleme volt. A programsorozat összesen 13 programelemet ölelt fel, s ezek 1600-1700 fő érdeklődőt, látogatót értek el összesen.

A programsorozat a pályázatban megfogalmazott törekvéseknek – a szakmai megítélések, a résztvevők és a közreműködők visszajelzései alapján is – eleget tett. Sikerült olyan kulturális és ismeretterjesztő programsorozatot rendezni, amely egyszerre jelentette a hagyományőrzést, a szórakozást, a közösségépítést és -erősítést a lehetőségek szerinti legszélesebb műfaji palettáról válogatva. A programsorozat sikeresen vonta be és szólította meg a résztvevőket korosztályra való tekintet nélkül az óvodásoktól az idősekig bezáróan. Lényeges eredmény, hogy nem csak az egyéni élményszerzés valósult meg, hanem a településrész és egyben az egész város közösségei számára lehetőséget nyújtott, legyenek azok művészeti csoportok, nyugdíjas klubok vagy akár érdeklődési körnek megfelelő civil és nonformális közösségek.

A rendezvény lebonyolításával a Bányász Művelődési Otthon nagyszabású, értékes programmal gazdagította kínálatát, bizonyította szakmai elkötelezettségét. A program népszerűsítette a hagyományápolást a város lakossága körében, közösség- és ízlésformáló funkciója mellett letette voksát a magyar nemzeti kultúra határon túli kapcsolatainak erősítésében is.

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00363 azonosító számú, Kertvárosi Néphagyományőrző Napok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés című pályázatot a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban (Tatabánya, Hadsereg u. 98.) valósítjuk meg.

A támogatásnak köszönhetően olyan eszközfejlesztés valósul meg, amely a Kertvárosi Néphagyományőrző Napok programsorozat sikeres lebonyolításának fontos infrastrukturális záloga. A programsorozatban kiemelt hangsúllyal szerepelnek kiállítási programelemek, melyek realizálásához a betervezett eszközök (kiállítási képfüggesztő rendszer, vitrines szekrények) megléte elengedhetetlennek bizonyul. Tekintve, hogy a programsorozat helyszínén ilyen technikai lehetőség nem adatik meg, a fejlesztés feltétele a lebonyolításnak. Az így létrejövő események jelentős mértékben járulnak hozzá a programsorozat alapvető céljához, a tatabányai helyi közösség hagyományőrző, kultúraápoló lehetőségeinek szélesítéséhez, az ehhez köthető élmények gyarapításához.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2019.08.08. és fizikai befejezésének tervezett napja 2020.07.15-e. A projekt elszámolható összköltsége 340.067 Ft, azaz Háromszáznegyvenezer-hatvanhét forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2020.06.30)

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a Kertvárosi Néphagyományőrző Napok 2019 megrendezésére a Tatabányai Helyi Közösséghez. A pályázati projekt feltételeként eszközbeszerzésre volt szükség, ami a szakmai megvalósítás érdekében 1 db kiállítási képfüggesztő rendszer és 3 darab (2 típusú) üveges szekrény beszerzését jelentette, mely a pályázatban megfogalmazott ütemezés szerint zajlott le.

Az eszközök beszerzésével a szakmai projekt sikeresen megvalósult 2019. szeptember 7-21. között. Szakmailag és technikailag egyaránt megfeleltünk az elvárásoknak. Az eszközök fenntarthatósága biztosított hasonló, a helyi közösség érdekeit szolgáló, illetve más szakmai rendezvények megvalósításával, melyek a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon az üzemeltető Agora Nonprofit Kft. által is jóváhagyott rövid- és középtávú szakmai stratégiájának részét képezik.