NépmesePont (EFOP-3.3.4-17-2017-00034)

Az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban” című pályázati  felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek. 

 Az AGORA Nonprofit Kft.,  mint az EFOP-3.3.4-17-2017-00034 azonosító számú, NépmesePont Tatabánya című pályázat nyertese fogja megvalósítani a projektet a tatabányai Puskin Művelődési Házban (Tatabánya, Kossuth Lajos utca 4.).  

A  projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2018.06.01. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.05.31-e. A projekt elszámolható bruttó összköltsége 79.917.596 Ft, azaz Hetvenkilencmillió-kilencszáztizenhétezer-ötszázkilencvenhat forint. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a. 

A támogatásnak köszönhetően a Puskin Művelődési Ház részben megújul és átalakul létrehozva egy mesei és egy foglalkoztató teret. A projekt céljaival összhangban megvalósulnak olyan programok, mint például a népmese ismeret és mesemondás, rajzversenyek, népmeseíró verseny, holografikus élményt nyújtó vetítések, népmesével kapcsolatos egyéb kulturális és fejlesztő programok, amelyek a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítését szolgálják. Ezek a programok és rendezvények hozzájárulnak a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához.

A projekt honlapja: https://nepmesepont.hu