A városi eszközpark fejlesztése

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00365 azonosító számú, A városi eszközpark fejlesztése című pályázatot A Vértes Agorájában (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) és a Jászai Mari Színház, Népházban (Tatabánya, Népház u. 5.) valósítjuk meg.

A támogatásnak köszönhetően a konzorciumi partnereknél megvalósulhat a jelenleg rendelkezésre álló eszközpark kulcsfontosságú, komplex fejlesztése és bővítése, amellyel hozzájárulnak a városban és a két létesítményben megvalósuló bármely közösségi program, aktivitás magas színvonalú, céloknak megfelelő megvalósításához. A projekt keretében létrejön továbbá egy online igénybejelentő és eszköznyilvántartó rendszer, aminek segítségével a tatabányai közösségi aktivitásokat szervező partnerek egyenlő arányban, megkülönböztetés nélkül férhetnek hozzá a fejlesztett városi eszközparkhoz.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2020.02.14. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.12.17-a. A projekt elszámolható összköltsége 89.783.209 Ft, azaz Nyolcvankilencmillió-hétszáznyolcvanháromezer-kétszázkilenc forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

 

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.03.31.)

2020-ban a Városi eszközpark fejlesztése című pályázat vonatkozásában a meglévő digitális keverőpultok kritikus fontosságú szoftverfrissítése, valamint A Vértes Agorája nagytermének előszínpadi felújítása valósult meg. A szoftverfrissítésnek hála az eszközök nemcsak naprakészekké váltak, hanem számos új funkcióval bővültek, teljesítményük jelentősen növekedett. Az előszínpad felújítása során a süllyedő berendezés beüzemelése és az új vezérlés kiépítése, majd a burkolati elemek bontása és az új tartószerkezet kialakítása, valamint új, csúszásmentes burkolat lefektetése történt meg.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2022.11.30.)

A beszámolási időszakban a megérkezett eszközök üzembehelyezése, illetve a saját
teljesítésben vállalt összeszerelések zajlottak. Emellett elkészült az eszközök közösségi
hozzáférhetőségét meghatározó módszertan és szabályrendszer kidolgozása.
2022. november végére az eszközpark teljes mértékben üzemképes. A kábelkészletek és
a szállítást, tárolást szolgáló konténerek elkészültek, a rendezvénytechnikai eszközök
rendben üzemelnek. A teljes eszközpark készen áll a használatra, a kidolgozott
módszertannak és szabályrendszernek köszönhetően pedig a fejlesztés alatt álló
weboldal üzembehelyezését követően a helyi közösség javát is szolgálhatja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2023.05.31.)

A beszámolási időszakban a projekt megvalósításának utolsó lépéseként a Városi Eszközpark rendezvénytechnikai eszközeinek közösségi hozzáférését biztosító weboldal fejlesztése és üzembehelyezése került sorra, melynek tényleges tesztüzeme jelenleg is folyamatban van. A speciális, kifejezetten erre a célra fejlesztett weblap az Agora Nonprofit Kft. együttműködő partnereinek egyenlő esélyekkel és háttérrel biztosít támogatást rendezvényeik megvalósításához. A weboldal minden funkciója működőképes, az igénykezelés és a kapcsolódó folyamatok mindegyike üzemel és használható. A weboldal a https://varosieszkozpark.avertesagoraja.hu címen érhető el.

 

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2023.10.30.)

A projekt a pályázatban foglaltaknak megfelelően megvalósult és lezárult.