Extrém földrajzórák föld felett, föld alatt

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok megvalósítása a tatabányai lakosság érdekében” című helyi pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02156 azonosító számú, Extrém földrajzórák föld felett, föld alatt című pályázatot a Gerecse Kapuja Látogatóközpontban (Tatabánya, 0165/4 hrsz) valósítjuk meg.

A projekt különleges rekreációs lehetőségeket nyújt a tatabányaiak számára, a meglévő kalandsport és túra lehetőségeket komplex turisztikai attrakcióként kínálja, felfedezi Tatabánya környékének rejtett természeti kincseit. A tematikus programok barlangi túrákat, Via Ferrata mászásokat, klasszikus körtúrákat és mindezek variációit tartalmazzák. Az egész napos túrákhoz előadások kapcsolódnak, amelyek az említett tudományterületeket élményszerűen tárgyalják – Tatabánya és környezete biológiai, geológiai és hidrológiai világát járják körül. A program lehetőséget teremt a laikus és e természeti értékekre kíváncsi városlakók számára, hogy szakértők vezetésével megismerjék a Gerecse hegység barlangvilágát, biztonságos körülmények között kipróbálják ügyességüket, mindeközben információt szerezzenek közvetlen környezetük természeti értékeiről.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2021.03.01. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.09.30-a. A projekt elszámolható összköltsége 2.476.240 Ft, azaz kétmillió-négyszázhetvenhatezer-kétszáznegyven forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Szociális Alap biztosítja.

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című helyi pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00821 azonosító számú, Extrém földrajzórák föld felett, föld alatt c. projekt eszközparkjának létrehozása című pályázatot a Gerecse Kapuja Látogatóközpontban (Tatabánya, 0165/4 hrsz) valósítjuk meg.

A projekt olyan tematikus túrák szervezéséhez járul hozzá, amelyek által a helyi lakosok professzionális szakvezetéssel ismerhetik meg a Tatabánya közigazgatási határain belül lévő, rejtett, más alkalommal nem látogatható barlangokat és extrémsport lehetőségeket. A látogatók színes, informatív online és offline tájékozató anyagokon keresztül választhatják ki, hogy melyik programra kívánnak jelentkezni. A választható programok barlangbejárást, Via Ferrata túrát, külszíni túrákat, és ezek kombinációit tartalmazzák. A speciális helyszínek és a résztvevők biztonsága miatt a projekt megvalósítása a megfelelő védő- és technikai felszerelések beszerzésétől függ. Ezért a jelen pályázat célja Via Ferrata beülők, sisakok, kesztyűk, kantárak, fejlámpák, és az élmények rögzítéséhez alkalmas sportkamerák beszerzése. A felszerelések kiválasztásánál a minőség fontos szempont, ugyanis a beszerzendő eszközök hosszú távú felhasználását tervezzük, hozzájárulva ezzel a projekt fenntarthatóságához.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2021.03.01. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.06.30-a. A projekt elszámolható összköltsége 701.942 Ft, azaz hétszázegyezer-kilencszáznegyvenkettő forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.