“… tőlem függnek a dolgok.”

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a „Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében” című pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00645 azonosító számú, “…tőlem függnek a dolgok.” című pályázatot a Széchenyi István Művelődési Házban (Tatabánya, Szent István út 7.), a Puskin Művelődési Házban (Tatabánya, Kossuth Lajos u. 4.), a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban (Tatabánya, Hadsereg út 98.), valamint a KPVDSZ Művelődési Házban (Tatabánya, Kós Károly út 17/A) valósítjuk meg.

A projekt célja a diákok olvasóvá nevelése, a magyar kortárs írók, költők megismertetése és műveik elolvasásán keresztül az identitás erősítése, valamint egyenlő esélyeket adni az általános és középiskolás diákoknak a programban történő részvételre. A találkozások színterei a felújított művelődési házak, ezáltal az iskolák tanulói – a művelődési házak közelsége miatt – egyenlő eséllyel juthatnak el a találkozásokra, vehetnek részt a programokon, esetenként autóbusszal szállítva a diákokat a helyszínre.

A projekt további célkitűzése a művelődési házak programkínálatának szélesítése, a látogatói kör bővítése, az új látogatók megismertetése a művelődési házak speciális tevékenységeivel (nemzetiségi munka, társastánc, filmművészet, népművészet).

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2019.09.01. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.08.31-e. A projekt elszámolható összköltsége 1.877.500 Ft, azaz Egymillió-nyolcszázhetvenhétezer-ötszáz forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Szociális Alap biztosítja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2020.10.31.)

”…tőlem függnek a dolgok.” (Vörös István) címmel a programban tatabányai általános és középiskolások találkoznak kortárs magyar írókkal, költőkkel, illusztrátorokkal, komplex foglalkozások keretében a városrészi művelődési házakban.

A projekt első mérföldkövének időszaka alatt a pályázatban tervezett 18 foglalkozásból 10 valósult meg 10 iskola 309 fő tanulójának részvételével, 7 szerző 14 könyvének feldolgozásával.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.07.31.)

2021 tavaszán – a pandémia után – a pályázatban tervezett 18 foglalkozásból az elmaradt 8 előadás/foglalkozás megszervezésével, 8 tanuló közösség/iskola részvételével, 5 szerző, 5 könyvének elolvasásával, 396 fő tanuló részvételével zajlott le a második mérföldkő.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.08.31.)

A projekt a pályázatban foglaltaknak megfelelően megvalósult és lezárult.

Az Agora Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00357 azonosító számú, A „…tőlem függnek a dolgok.” című irodalmi sorozat megvalósításához szükséges eszközök beszerzése című pályázatot A Vértes Agorájában (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) valósítjuk meg.

A támogatásnak köszönhetően megvalósuló eszközbeszerzés segítségével élményszintű foglalkozások szervezésére és lebonyolítására nyílik lehetőség a „…tőlem függnek a dolgok.” című pályázat keretében. Az irodalmi sorozat során tatabányai általános és középiskolás diákok találkoznak kortárs magyar írókkal, költőkkel, illusztrátorokkal a felújított művelődési házakban, komplex foglalkozások keretében.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2020.02.13. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.08.15-e. A projekt elszámolható összköltsége 499.000 Ft, azaz Négyszázkilencvenkilencezer forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2020.09.30.)

A beszerzett eszközök segítségével 2020. szeptemberétől gördülékenyebbé vált a szakmai program lebonyolítása. A technikai támogatásnak köszönhetően hatékonyabb a kapcsolódó adminisztráció, a fotódokumentáció készítése, valamint kötetlenebb módon valósulnak meg az író-olvasó találkozók.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.07.10.)

A 2021 tavaszán beszerzett eszközök (kézi mikrofon szett és táska) hozzájárultak a szakmai program még sikeresebb, gördülékenyebb lebonyolításához. Ezen eredetileg nem tervezett technikai támogatásnak köszönhetően elhárultak a kommunikációs akadályok a résztvevők és az előadók között.

Tájékoztató projekt előrehaladásáról (2021.08.15.)

A projekt a pályázatban foglaltaknak megfelelően megvalósult és lezárult.