Üvegzseb

Járművásárlás

Az Agora Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. december 9-én, adásvétellel vegyes csereszerződést kötött a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt-vel. Ennek értelmében az eddig a tulajdonát képező Opel Astra St 1.4 Cosmo Astra J kombi típusú, 2011-es gyártású személygépkocsit elcserélte a T-Szol Zrt. Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi trend típusú 2014-es gyártású személygépkocsijára.

Az Opel Astra megállapított értéke: 2.800.000 Ft

A Ford Mondeo megállapított értéke: 4.800.000 Ft

A fennmaradó 2.000.000 Ft-ot a megállapodás értelmében az Agora Nonprofit Kft. 24 hónapon keresztül – kamatmentesen, egyenlő részletekben – törleszti a T-Szol Zrt. felé. A havi részletek utalásának időpontja: minden hónap utolsó napja.

2009. évi CXXII. tv. szerinti közzététel

Sámuel Botond ügyvezető
határozott idejű munkaszerződés: 2017. május 1. – 2022. május 31.

Alapbér: br. 800.000 Ft
(6/2017. (IV.26). sz. Igazgatói határozat /T-Szol Zrt./)

Prémium

A vezető tisztségviselő részére az Igazgatóság által előírt prémium feladatok teljesítése esetére évente legfeljebb bruttó 2.000.000 Forint prémium összeget állapít meg.
(6/2017. (IV.26). sz. Igazgatói határozat /T-Szol Zrt./)

Végkielégítés

Végkielégítés tekintetében a MT. előírásait kell alkalmazni.

Felmondási idő

Határozott időtartamú munkaviszony esetén az Mt. vonatkozó szabályai szerinti mértékben illetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.

Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és kötelezettségvállalás mértéke

Versenytilalmi kikötést az  Mt. 208. §  (1)  bek. szerinti munkavállalóval legfeljebb  1  éves tartamra  köthető. A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos  időszakra járó távolléti díj 50 %-át.

Felügyelő Bizottság díjazása

Hegedűs Mihály (elnök)
Megbízás időtartama: 2015.01.01.-2020.01.01.
Díjazás: 80.000 Ft / hó

Eichkern Ferencné (tag)
Megbízás időtartama: 2015.01.01.-2020.01.01.
Díjazás: 70.000 Ft / hó

Lévai Ferenc (tag)
Megbízás időtartama: 2016.05.01.-2020.05.31.
Díjazás: 70.000 Ft / hó

Egyéb járandóság, valamint a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs.

A társaság könyvvizsgálója: Moore Stephens Wagner Kft.
A megbízás időtartama: 2017.05.31-2018.05.31.
Díjazás: 340.000 Ft + ÁFA

Egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó szerződések

Vonatkozó eljárásrend és eljárási fajta: Közösségi nyílt eljárás

A beszerzés tárgya: villamosenergia beszerzése a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. közreműködésével

CPV-kód: 09310000-5

A szerződés dátuma: 2016.09.30.

A szerződés hatálya: 2017.09.30.

A nyertes kereskedő: MVM Partner Zrt.

Az Agora Nonprofit Kft. által fizetendő energiadíj: 12,08 Ft + ÁFA/Kwh